News&Event

ประกาศเลื่อนการรับผลงานส่งเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)
ประกาศเลื่อนการรับผลงานส่งเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

23/03/2020

ประกาศเลื่อนการรับผลงานส่งเข้าประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

อ่านบทความ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานปักผ้าด้วยมือ HAND EMBROIDERY PATTERN DESIGN”
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานปักผ้าด้วยมือ HAND EMBROIDERY PATTERN DESIGN”

23/03/2020

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “งานปักผ้าด้วยมือ HAND EMBROIDERY PATTERN DESIGN”

อ่านบทความ
Think and Change สร้างความแตกต่างอย่างคนรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบโดยใช้ไฟเบอร์กลาส ให้เข้ากับยุค Disruption
Think and Change สร้างความแตกต่างอย่างคนรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบโดยใช้ไฟเบอร์กลาส ให้เข้ากับยุค Disruption

19/02/2020

Think and Change สร้างความแตกต่างอย่างคนรุ่นใหม่ด้วยการออกแบบโดยใช้ไฟเบอร์กลาส ให้เข้ากับยุค Disruption

อ่านบทความ

Knowledge

KNOWLEDGE

บทความอื่น

DIY สิ่งของรอบกายให้กลายเป็นสีย้อมผ้าสุดสวย : 2562
DIY สิ่งของรอบกายให้กลายเป็นสีย้อมผ้าสุดสวย : 2562

28/01/2020

DIY สิ่งของรอบกายให้กลายเป็นสีย้อมผ้าสุดสวย : 2562

อ่านบทความ
Thai Designer Academy 2019 เฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบผ้าไทยสู่สากล
Thai Designer Academy 2019 เฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบผ้าไทยสู่สากล

05/06/2019

Thai Designer Academy 2019 เฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบผ้าไทยสู่สากล

อ่านบทความ
รุ่นใหม่ไฟแรง 'พิมสิริ นาคสวัสดิ์'  ยึดหลักใช้สติ 'เลือกโอกาส' ขับเคลื่อนเดอะ แพรอท
รุ่นใหม่ไฟแรง 'พิมสิริ นาคสวัสดิ์' ยึดหลักใช้สติ 'เลือกโอกาส' ขับเคลื่อนเดอะ แพรอท

20/04/2019

รุ่นใหม่ไฟแรง 'พิมสิริ นาคสวัสดิ์' ยึดหลักใช้สติ 'เลือกโอกาส' ขับเคลื่อนเดอะ แพรอท

อ่านบทความ